قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / درسنامه / درسنامه دوره ابتدایی به تفکیک پایه

درسنامه دوره ابتدایی به تفکیک پایه

این پست به زودی تکمیل می‌گردد

پایه اول ابتدایی

پایه دوم ابتدایی

پایه سوم ابتدایی

پایه چهارم ابتدایی

پایه پنجم ابتدایی

فارسی درس ۱ تا ۷ – ریاضی فصل ۱ و ۲ – علوم تجربی فصل ۱ تا ۴
مطالعات اجتماعی۱تا۴-هدیه‌های آسمان۱تا۳-علوم تجربی فصل۱و۲فایل در ردیف پایین
فارسی درس۱-ریاضی تا جمع و تفریق اعداد مخلوط-قرآن درس۱و۲
ریاضی – کل کتاب
هدیه‌های آسمان – کل کتاب
مطالعات اجتماعی – درس ۱ تا ۷
فارسی – کل کتاب
علوم تجربی – کل کتاب

پایه ششم ابتدایی